Čo je to klimatizácia  |  Časti klimatizácie  |  Výrobcovia  |  Slovník pojmov  |  Kontakt

Vonkajšia klimatizačná jednotkaVonkajšia jednotka (outdoor unit) - obvykle kovová skriňa, ktorá obsahuje tieto hlavné časti: kompresor, tepelný výmenník (kondenzátor), ventilátor. Vonkajšia jednotka sa umiestňuje obvykle na budovu z vonkajšej strany na špeciálnu konzolu na stenu, alebo na strechu. Ak je to možné, ideálne umiestnenie je na záveternom tienenom mieste. Môže byť umiestnená aj na povale, vo svetlíkoch, halách a pod. Je nutné ale zaistiť dostatočné množstvo vzduchu pre jej chladenie.

Vnútorná jednotka klimatizácie

Vnútorná jednotka (indoor unit) sa montuje vo vnútri miestnosti. Obvykle plastová skriňa, ktorá obsahuje tieto hlavné časti: tepelný výmenník (výparník), ventilátor, klapky pre smerovanie prúdu vzduchu, filtre na čistenie vzduchu a elektroniku pre ovládanie celého systému. S vonkajšou jednotkou je prepojená párom medeného potrubia a elektrickým káblom.

Nástenné vnútorné jednotky majú v štandardnom prevedení bielu plastovú skriňu. Vyrábajú sa ale aj v rôznych designových prevedeniach, ktoré sa líšia podľa konkrétneho výrobcu.Príklady niektorých vnútorných jednotiek, zameraných na designový doplnok interiéru.

Okrem vnútorných jednotiek, ktoré majú plniť funkciu designového doplnku interiéru je možné použiť aj vnútorné jednotky, ktoré sú zamerané skôr na funkčnú prípadne priestorovú stránku realizácie.

Kazetové jednotky

- určené pre zabudovanie do stropu. Poskytujú vysoký užívateľský komfort. Môžu byť použité i k zaveseniu priamo na strop, potom sa doplnia o bočný plastový kryt.

Podokenné, pod stropné (konvertibilné) jednotky

- ako už z názvu vyplýva, slúžia k umiestneniu pod oknom, na stenu, alebo môžu byť zavesené naplocho pod stropom.

Kanálové jednotky

- nemajú pohľadový kryt, slúžia k napojeniu na vzduchotechnické potrubie, ktorým sa potom rozvádza vzduch do jednotlivých miestností.

Stĺpové jednotky

- jednotky bývajú postavené v miestnosti na zemi obvykle u steny. Aj keď majú komfortné ovládanie a sú designovo veľmi pekné, u nás sú málo používané.K štandardnej výbave väčšiny dnešných klímajednotiek patrí diaľkový IR ovládač s displejom, prípadne nástenné ovládače s rôznym designom. U väčších inštalácií je možné ovládať skupinu klimatizácií jedným ovládačom (skupinové ovládanie), alebo inštalovať nadradené systémy centrálneho ovládania budov.


Kompresory - hermeticky uzavreté, rotačné, scroll

Kompresor pri klimatizácií slúži pre stlačovanie a poháňanie chladiva v chladiacom okruhu. U klimatizácií LG sú používané prevažne hermeticky uzavreté rotačné, prípadne scroll kompresory. Hermetický kompresor tvorí s celým chladiacim systémom jeden spoločný, hermeticky uzatvorený celok, naplnený chladivom a olejom pre mazanie kompresora.

Ďalšie typy kompresorov používaných v chladiacej technike: piestové, skrutkové, turbokompresory …

Technológie kompresorov:

Constant speed compressor

- kompresor s konštantnými (fixnými) otáčkami. Jednotka po zapnutí spustí kompresor na plný výkon. Kompresor beží až do chvíle, kým teplota v miestnosti klesne pod nastavenú úroveň a jednotka sa vypne.MPS - (Multi Power Systém)

- technológia LG s dvoma kompresormi s fixnými otáčkami. Kompresory sa striedajú v chode podľa momentálnej potreby chladiaceho výkonu. Dochádza tak k významnej úspore energie oproti systému s jedným kompresorom.Invertor compressor

- kompresor s premennými otáčkami riadený invertorom. Invertor je schopný meniť frekvenciu napätia pre kompresor v rozsahu 15 - 105 Hz. Týmto dochádza k regulácii otáčok a tým i výkonu kompresora. Zariadenie má omnoho sofistikovanejšiu logiku celého riadenia, je úspornejšie, spoľahlivejšie a má dlhšiu životnosť. Má niekoľkonásobne nižší rozbehový prúd. Má vysokú energetickú účinnosť a veľmi nízku hlučnosť. V porovnaní s jednotkou bez invertora je možné požadovanú teplotu dosiahnuť rýchlejšie a teplota je udržiavaná na stabilnejšej úrovni. Ušetrí až 44% energie.MPS invertor

- klimatizačné jednotky LG vybavené touto technológiou majú jeden, alebo viac constant speed kompresorov a jeden kompresor s invertorom.Mazanie kompresora

- olej pre mazanie kompresora sa nachádza v spodnej časti kompresora, v hermeticky uzavretom priestore chladiaceho okruhu. Za normálnych okolností pri prevádzke klimatizácie bohužiaľ dochádza k nežiaducemu strhávaniu časti oleja prechádzajúcim chladivom a jeho odvádzaniu z kompresora do chladiaceho okruhu. Pri správnej inštalácii prevedenej skúsenou chladiarskou firmou sa ale olej vracia potrubím s chladivom späť do kompresora. Pri nesprávnej inštalácii sa môže zhromažďovať v chladiacom okruhu, kde môže spôsobovať problémy s chladením. Ak nie je situácia riešená, môže dôjsť k zničeniu kompresora.