Čo je to klimatizácia  |  Časti klimatizácie  |  Výrobcovia  |  Slovník pojmov  |  Kontakt

Naša spoločnosť dodáva klimatizačné zariadenia od renomovaných výrobcov Panasonic, LG a Samsung. V texte uvedenom nižšie nájdete ich stručné profily a základné modelové rady každého výrobcu delené podľa určenia.

Profil spoločnosti

Panasonic je obchodná značka spoločnosti Panasonic, jedného z najväčších výrobcov spotrebnej elektroniky, radená Fortune 500 na 3. miesto v odvetví elektronika a elektrotechnika. Spoločnosť bola založená v roku 1918 v japonskom meste Osaka pánom Konosuke Matsushitou a vyrástla z prvých troch zamestnancov k dnes bezmála 260 000 zamestnancom..

Slogan „Ideas for life“ alebo „Nápady pre život“ odráža novú globálnu stratégiu spoločnosti Panasonic. Krátky a výstižný slogan zdôrazňuje význam orientácie na potreby zákazníka od samotného počiatku vývoja ich produktov a služieb. Jeho základy sú zjavné už vo firemnej filozofii Konosukeho Matsushity, ktorý bol presvedčený, že na počiatku skutočného úspechu stojí vždy nápad na zlepšenie kvality každodenného života ľudí. Heslo „Ideas for life“ sa preto prelína všetkou marketingovou komunikáciou spoločnosti. Predstavuje obsahovo aj graficky jasný a zrozumiteľný jednotiaci prvok, ktorým sa značka Panasonic prezentuje svojim zákazníkom a obchodným partnerom..

Modelové rady

Panasonic RAC

Splitové klimatizácie s vonkajšou a vnútornou jednotkou. Patria sem designové jednotky klimatizácie Etherea aj štandardné biele klimatizačné jednotky. Jedná sa o klimatizácie do bytu a rodinného domu. Zkratka RAC je označenie pre izbové klimatizácie (z anglického Room Air Conditioner).

Panasonic CAC

Ide o komerčné klimatizáce pre potreby komerčných budov. Klimatizovanie a chladenie skladov, kancelárií a verejných priestorov. Vysoký výkon a flexibilná inštalácia kazetovej jednotky klimatizácie. Zkratka CAC sa uvádza pre komerčné klimatizácie (z anglického Commercial Air Conditioning).

Panasonic Multisplit

Združovanie klimatizačných jednotiek do jedného systému klimatizácie. Úspory v spotrebe energie na klimatizovanie. Multisplitové klimatizačné systémy umožňujú pripojenie viac vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu jednotku. Túto modelovú radu je možné použiť aj v rodinných domoch (zväčša väčšie domy s veľa miestnosťami) aj v kancelárskych budovách.

Panasonic Mini VRV

Flexibilný a variabilný systém klimatizácie pre pripojenie rôznych klimatizačných jednotiek. Využíva jednotky určené pre systém FS Multi. Vonkajšie jednotky majú kompaktnejšie rozmery a zároveň maximálna dĺžka potrubia bola navýšená. Systém FS Multi ponúka vysokú variabilitu pri výbere vnútorných jednotiek. Pri maximálnom počte 30 vnútorných jednotiek je možné pripojiť 6 druhov vnútorných jednotiek – od designovej klimatizácie Panasonic Etherea až po kanálové jednotky.

Panasonic VRF ECOi

Nový VRF systém Panasonic ECOi je špeciálne navrhnutý pre veľké budovy ako sú školy, hotely alebo nemocnice. Tomu odpovedá aj maximálna dĺžka trubkových rozvodov - 1000m. Do systému je možné zapojiť až 64 vnútorných klimatizačných jednotiek. Konštrukcia systému bola navrhovaná s ohľadom na zníženie prevádzkových nákladov. Prevádzkový harmonogram je nastavený tak, aby bola spustená vždy najúčinnejšia kombinácia kompresorov. Medzi ďalšie výhody patrí jednoduchá ovládateľnosť – k dispozícii sú ako štandardné káblové ovládače, tak aj dotykové panely alebo prístup cez webové rozhranie.

Kompletný katalóg na stiahnutie:

• Katalog Panasonic Klimatizácie 2011

Profil spoločnosti

Spoločnosť LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá so svojou viac ako päťdesiatročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka LG Electronics patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky.

Jednou z hlavných a dlhodobých aktivít spoločnosti LG je tiež byť ohľaduplní voči životnému prostrediu. V roku 2009 bol spustený globálny program „Life´s good when is green“ (Život je fajn, keď je zelený). Hlavným cieľom je trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom ekodizajnu a ekoproduktov, obmedzenie nebezpečných materiálov, zodpovedná recyklácia elektroniky a zaoberanie sa globálnymi klimatickými zmenami. Výrobky LG sú plne v súlade so všetkými smernicami a zákonmi platnými v Českej republike, na Slovensku aj v rámci celej Európskej únie.

Modelové rady

LG RAC

Nástenné klimatizačné jednotky RAC (room air conditioners) sú vhodné pre klimatizovanie bytu, domu, menších kancelárií alebo serverovní. Ich vnútorná jednotka sa osádza na stenu (od tohto odvodený ich názov – jednotky nástenné). Použité môžu byť ako štandardné biele vnútorné jednotky tak aj designové z rady LG Art Cool.

LG CAC

Klimatizačné jednotky CAC (comercial air condition) sú vhodné pre klimatizovanie väčších priestorov, hlavne pre kancelárie, hotely, reštaurácie, haly, koncertné sály, zasadacie miestnosti apod. Možnosť zapojenia ako split zostavy, zostavy Synchro alebo multisplit zostavy.

LG Multisplit

Multisplitové systémy LG umožňujú pripojenie 2-9 vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu jednotku. Systém Multi M používa vnútornú jednotku bez invertora. Systémy s invertorovou jednotkou majú označenie F. U týchto systémov vedie potrubie ku každej jednotke samostatne. Systém Multi FDX má spoločné potrubie, ktoré sa pomocou distribútorov rozdeľuje k jednotlivým vnútorným jednotkám.

LG Multi V

Jednotky rady Multi V predstavujú systém ponúkajúci úsporu energie, vysokú flexibilitu a jednoduchú montáž. Vonkajšie jednotky sú vybavené BLDC invertorovým kompresorom s vysokou hodnotou COP. Energetická účinnosť bola navýšená o 11%. K energetickej úspore prispievajú mimo nový kompresor aj nový tvar ventilátora a účinnejší tepelný výmenník. K vyššiemu pohodliu prispieva nepretržitý chod vykurovania. Systémy Multi V neprerušujú chod klasickým odmrazovaním, ale využívajú inovatívne funkcie odmrazovania. Vysoký výkon zabezpečujú jednotky o maximálnom výkone 20HP a kombinácie vonkajších jednotiek o výkone až 80HP.

LG Rooftop

Strešné jednotky (rooftopy) sú jednotky umiestnené väčšinou na streche, ale je možná montáž aj na zem na podklad. Sú to jednotky s veľkými výkonmi a sú pripojené k vzduchotechnickému potrubiu. Od roku 2010 bola však výroba rooftopov značky LG ukončená.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Samsung od čias, keď začínala ako malý podnik v kórejskom meste Taegu, vyrástla a stala sa jednou z popredných spoločností v oblasti elektroniky so špecializáciou na digitálne zariadenia a médiá, polovodiče, pamäte a systémovú integráciu. Dnes už sú novátorské a prvotriedne produkty a procesy spoločnosti Samsung uznávané po celom svete.

Ako je to uvedené v novom motte spoločnosti Samsung Electronics, víziou na nové desaťročie je „Inšpirovať svet, tvoriť budúcnosť“. Táto nová vízia odráža záväzok spoločnosti Samsung Electronics inšpirovať svoje komunity využívaním troch najsilnejších stránok spoločnosti Samsung: „Nová technológia“, „inovatívne produkty“ a „kreatívne riešenia“ – a rozširovať nové hodnoty v najdôležitejších sieťach spoločnosti Samsung – priemysel, partneri a zamestnanci. Prostredníctvom týchto aktivít spoločnosť Samsung dúfa, že prispeje k lepšiemu svetu a bohatším skúsenostiam pre všetkých.

Modelové rady

Samsung RAC

Splitové klimatizácie Samsung. Designové jednotky Samsung Jungfrau i štandardné biele vnútorné jednotky. Vhodné najmä pre montáž v bytoch a rodinných domoch.

Samsung CAC

Tieto klimatizácie sú určené pre budovy v komerčnej sfére. Jedná sa napríklad o obchody, reštaurácie, hotely a ďalšie verejné miesta. K dispozícii sú aj modely s vysokými výkonmi pre klimatizovanie veľkých miestností.

Samsung FJM

Samsung FJM je označenie multisplitových klimatizácií (Free Joint Multi). Na jednu vonkajšiu jednotku môže byť pripojených až 5 vnútorných jednotiek. Vhodné riešenie napríklad pre väčšie rodinné domy. Do systému FJM je možné pripojiť niekoľko druhov vnútorných jednotiek. Vonkajšie jednotky sú vybavené S-invertorom a Twin rotačným BLDC kompresorom. Rozsah teplôt, pri ktorých je klimatizácia schopná pracovať je -5°C až +43°C u chladenia a -15°C až +24°C u vykurovania.

Samsung DVM

Systém DVM (Digital Variable Multi) je vhodný pre rozľahlé a výškové budovy. K dispozícii je veľký počet vnútorných i vonkajších jednotiek a celá rada výkonových prevedení.