Čo je to klimatizácia  |  Časti klimatizácie  |  Výrobcovia  |  Slovník pojmov  |  Kontakt

Základné (všeobecné) rozdelenie klimatizácií

Splitové klimatizačné jednotkySkladajú sa z vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú navzájom prepojené párom medeného potrubia s chladivom a elektrickými napájacími a ovládacími káblami. Hovoríme potom o jednoduchých splitových jednotkách. Splitové jednotky nemajú možnosť prisávania čerstvého vzduchu.Multisplitové klimatizačné jednotkySplit systémy s jednou vonkajšou a dvoma alebo viac vnútornými jednotkami. Potrubie je možno viesť ku každej jednotke samostatne, alebo viesť jedno spoločné potrubie a na vhodnom mieste na trase ho rozdeliť tzv. distribútormi chladiva.MULTI-V klimatizačné jednotky LG

Jedná sa o technicky najpokročilejšie systémy, ktoré sú určené pre rozsiahlejšie aplikácie napr. na administratívnych budovách. Medzi hlavné prednosti patria možnosti veľkého prevýšenia a vzdialenosti medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami. Vonkajšie jednotky sa môžu spojovať, takže systém potom môže dosahovať veľké výkony. U systémov MULTI-V SYNC môžu navyše v jednom okamihu niektoré vnútorné jednotky chladiť, zatiaľ čo iné vykurovať.Strešné klimajednotky (rooftopy)Jedná sa o veľké kompaktné systémy. Umiestňujú sa obvykle na strechy veľkých budov, kde je k nim pripojené vzduchotechnické potrubie, ktorým je klimatizovaný vzduch rozvádzaný po budove.Okenné klimatizačné jednotky

Jednotky sa ľahko montujú buď do vopred pripraveného otvoru v stene, alebo namiesto okna. Jedná sa o kompaktné jednotky – všetko je obsiahnuté v jednej skrini. Výhody - nie je potreba žiadne prepojovacie potrubie. K jednotke sa pripojí len napájanie. Nevýhoda - vyšší hluk v klimatizovanom priestore.
Tento typ jednotiek je už na ústupe, LG tieto jednotky už nevyrába ani nedodáva.
Mobilné (izbové) klimatizačné jednotkySú to kompaktné jednotky obvykle malých výkonov, ktoré sa umiestňujú do miestností. Nevyžadujú odbornú montáž. Jednotka pracuje kompletne s vnútorným vzduchom v miestnosti. Časť ho ochladí a vypustí späť do miestnosti, časť sa použije pre ochladenie kondenzátora a vypustí sa von otvorom v stene, alebo otvoreným oknom. Hlavnou nevýhodou týchto jednotiek je veľká hlučnosť v miestnosti a nutnosť otvoreného okna = nižšia účinnosť chladenia priestoru pri veľkej spotrebe. Používajú sa väčšinou len ako dočasné riešenie chladenia.
V našom sortimente ich nenájdete.Ako funguje klimatizácia - princíp chladenia, vykurovania, filtrácie a odvľhčovania

Moderné klimatizácie môžu vzduch v miestnosti chladiť, ohrievať, odvľhčovať alebo len filtrovať. Všetky tieto funkcie sú napríklad u jednotiek LG ponúkané štandardne.Princíp chladeniaProces začína v kompresore umiestnenom vo vonkajšej jednotke, kde sa stláčajú studené pary chladiva o nízkom tlaku. Z kompresora vystupuje chladivo o vysokom tlaku a vysokej teplote. Je privádzané do výmenníka tepla - kondenzátora, ktorý je ochladzovaný vonkajším vzduchom za pomoci ventilátora a chladivu je tak odobraná teplota. Pritom dochádza ku kondenzácii. Za kondenzátorom je chladivo už v kvapalnom stave. Potrubím sa kvapalné chladivo privádza do vnútornej jednotky. Tu prechádza škrtiacou kapilárou, prípadne expanzným ventilom, ktorý znižuje tlak chladiva. Teplota chladiva prudko klesne pod teplotu chladeného priestoru. Chladivo o nízkej teplote a nízkom tlaku ďalej postupuje do výmenníku tepla – výparníku. Cez steny výparníku chladivo odoberá teplo z okolitého vzduchu, ktorý je tadiaľ hnaný ventilátorom. Na stenách výparníku sa kvapalné chladivo odparuje. Z výparníku odchádza chladivo v plynnom stave o nízkom tlaku a nízkej teplote. Potrubím je dopraveno z vnútornej jednotky opäť do vonkajšej jednotky ku kompresoru a celý cyklus sa opakuje.Princíp vykurovaniaU klimatizácií hovoríme o systéme tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Vonkajšia jednotka je vybavená 4-cestným (reverzným) ventilom, ktorý otočí smer prúdenia chladiva medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou. Princíp je podobný ako pri chladení, ale chladivo prechádza obrátene. Do výmenníku vnútornej jednotky prichádza stlačené horúce chladivo a vzduch v miestnosti sa ohrieva. Pri takomto spôsobe vykurovania dochádza k úspore až 60% energií v porovnaní s bežným elektrickým vykurovaním. Klimatizácia v režime tepelného čerpadla je najúčinnejšia do teploty vonkajšieho vzduchu 0°C – teda pre prikurovanie v prechodnom období na jar a na jeseň. Tepelné čerpadlo môže vykurovať i pri teplotách pod bodom mrazu. Je tu ale problém namŕzajúcej vzdušnej vlhkosti na výmenníku tepla vonkajšej jednotky. Pokým výrobca zaistí jeho vhodné a dostatočné odmrazovanie, môžu jednotky vykurovať i pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. Účinnosť ale so znižujúcou teplotou klesá. Jednotky LG sú dnes už štandardne vybavené funkciou tepelného čerpadla a vykurujú do -15°C.Filtrácia vzduchu

Moderné klimatizácie dnes slúžia ako čistička vzduchu. Jednotky LG sú štandardne vybavené viacnásobnou filtráciou vzduchu. Filtre zbavujú vzduch prachu, pachov, alergénov atď... Najjemnejšie častice odstráni plazmový filter za pomoci vysokého napätia.

Príklad filtrácie pri modeloch značky LG
LG Neo-PlazmaUnikátny systém čistenia NEO-Plazma obsahuje 7 špeciálnych filtrov, v 5 stupňoch filtrácie s účinnou čistiacou silou. Znižuje v ovzduší obsah prachu, spórou plesní, pachu, cigaretového dymu a chlpov z domácich zvierat.

1. Stupeň predfiltrácie
Antibakteriálny predfilter vzduchu najprv odstráni veľké častice prachu, spóry plesní a textilne vlákna.
2. Nano-karbónový filter
Filtre s aktívnym uhlím vyrobeným nanotechnologickými postupmi sú schopné zachytiť i veľmi jemné pachové častice a úplne odstrániť pachy z chodu domácnosti, čím zabezpečujú príjemné prostredie.
3. Trojitá filtrácia
Trojité filtre pozostávajú z rôznych filtrov z organických materiálov, ktoré odstraňujú zo vzduchu organické látky spôsobujúce nepríjemné až bolestivé pocity, ako je napríklad pálenie očí či v krku. Systém obsahuje i filter pre zachytávanie formaldehydu, ktorý je hlavnou príčinou syndrómu vznikajúceho pri nasťahovaní do nového domu; tým sa predchádza vzniku symptomatických problémov v podobe dermatitidy (zápalu pokožky), zvracania či zápalu pľúc. Posledné z troch menovaných filtrov potom odstraňuje bežné organické pachy, zhusta spôsobujúce migrény a chronickú únavu.
4. Reaktívne filtre typu „Nano Biofusion“
Reaktívne filtre typu „nano biofusion“ umožňujú nanočasticiam bioenzímov prenikať cez bunečné steny baktérií a alergénov, rozkladať ich bunečné jadrá a likvidovať ich. Zatiaľ čo konvenčnými postupmi sa iba zpasívnia baktérie, či ničia vonkajšie vrstvy ich bunečných stien, tento dômyselný spôsob sterilizácie rozkladá priamo bunečné jadro baktérií a úplne ich ničí.
5. Plazmový filter
Plazma filter je jedinečný systém pre čistenie vyvinutý spoločnosťou LG, ktorý nielenže odstraňuje mikroskopické nečistoty a prach, ale i roztoče a chlpy z domácich zvierat, čím sa predchádza vzniku alergických ochorení, ako napríklad astma.Odvľhčovanie - kondenzácia vzdušnej vlhkosti

Pri chladení dochádza na výmenníku vnútornej jednotky ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti. Na stenách výparníku sa zráža voda, ktorá odkvapkáva do zbernej nádržky, odkiaľ sa musí vhodným spôsobom odviesť. Odteká buďto potrubím so samospádom, alebo je odčerpávaná za pomoci malého čerpadla (čerpadlo kondenzátu), ktoré je nutné do jednotky doinštalovať v prípade, že nie je možno odviesť vodu samospádom. Na spôsob prevedenia odvodu kondenzátu kladú dobré inštalačné firmy veľký dôraz. Jeho nefunkčnosť má za následok vytečenie vody z vnútornej jednotky.