Princíp  |  Kolektory  |  Produkty  |  Časté otázky  |  Slovník pojmov  |  Referencie  |  Kontakt

Solárne termické vákuové trubicové kolektory

Solárne vákuové trubicové kolektory sú vyvinuté s použitím najnovších technológií pre využitie slnečného žiarenia na výrobu tepla čiže celoročnú prípravu TÚV, ústredné kúrenie, ohrev vody v bazénoch a pod. Predstavujú najmodernejšie riešenie termočlánkov.

Pracujú s vyrovnanou dennou bilanciou (IAM faktor, konštrukcia absorbéra zaručuje plný výkon už skoro ráno), vysokou celoročnou účinnosťou - vysokými teplotnými ziskami hlavne v zimnom období, ktoré zabezpečuje skutočné vákuum (až 100-násobne vyšším podtlakom ako pri najlepších podtlakových plochých kolektoroch , podtlak až 10-3 Pa = vákuum). Solárne vákuové trubicové kolektory pracujú s menším objemom obehového média v solárnom systéme (zníženie vstupných nákladov za nemrznúcu zmes).Solárne vákuové trubicové kolektory sa vyznačujú nižšou celkovou hmotnosťou a s tým súvisiacim menším zaťažením na m2 strešnej konštrukcie, lepšou statickou stabilitou proti preklopeniu alebo odneseniu vetrom (až 180km/hod.), jednoduchou montážou,obsluhou a servisom. Navyše solárne vákuové kolektory v zime v prípade napadnutia snehu tento prepustia pomedzi sklenené trubice. Získaním osvitu počas dňa sa žiarenie ľahšie dostane ku selektívnej vrstve čím prispeje ku ľahšiemu a rýchlejšiemu roztopeniu snehu čo má za následok zvýšenie výkonu kolektoru na maximálny možný pre dané obdobie.

Vákuový trubicový kolektor s Heat Pipe

Kolektor tvorí rám z antikoróznej legovanej ocele, manifold (zberač), vákuové trubice Three-target (trojvrstvové) s technológiou Heat Pipe. Každá trubica je tvorená dvojitým sklom, z ktorého každá vrstva je vyrobená z 3,3 mm hrubého boro-silikátového skla (najčistejšie sklo bežne používane v optike). Odolnosť trubice voči poškodeniu je testovaná na náraz napríklad ľadovca do šírky 2,5 cm v kolmom uhle dopadu. V prípade ešte nepriaznivejšieho počasia je riziko, že sa niektorá z trubíc poškodí, no i v takomto prípade na základe princípu samotného fungovania ostáva kolektor v plnohodnotnej prevádzke. Jeho výkon by bol iba znížený o výkon jednej samotnej trubice. Každá trubica je veľmi jednoducho vymeniteľná v prípade poškodenia.

Technológia Heat Pipe (Tepelná trubica)

Tepelná trubica (angl. Heatpipe, Heat Pipe) je technológia slúžiaca na prenos tepla (tepelného výkonu) aj pri zachovaní malého rozdielu teplôt. Prenos tepla je (podobne ako v chladničkách a mrazničkách) zabezpečený odparovaním a následnou kondenzáciou. Touto technológiou je možné preniesť veľký objem tepla pri malých rozmeroch zariadenia. Zariadenie nemá pohyblivé diely, je bezúdržbové, s veľmi dlhou životnosťou. Táto technológia zaisťuje aj v chladnom období maximalizáciu výkonu kolektora.

Stredom trubice ide uzavretá medená rúrka, v ktorej sa nachádza kvapalina na alkoholovej báze, ktorá sa odparuje už pri nízkej teplote. Táto para stúpa v rúre až na horný koniec, na ktorom je umiestnený malý výmenník tepla. Tu para kondenzuje a odovzdáva svoje teplo nepriamo teplonosnému médiu (nemrznúcej zmesi). Skondenzovaná kvapalina stečie späť na „teplý koniec“, opäť sa zohrieva, vyparuje a kolobeh začína od začiatku. Prednosťou tohto je, že kolektor sa nikdy neprehreje - pretože po úplnom vyparení sa kvapaliny (teda keď sa neuskutočňuje odber tepla v hornej časti trubice) sa kolobeh zastaví.

Minimálny energetický zisk 592 kWh/m2 ročne.

© ANTE Slovakia 2012, www.solarnezostavy.sk , ANTE Slovakia s.r.o., Obchodná 2, 955 01 Topoľčany, info@solarnezostavy.sk, 038 / 532 61 73