Princíp  |  Kolektory  |  Produkty  |  Časté otázky  |  Slovník pojmov  |  Referencie  |  Kontakt

Slnečná energia - zdroj energie pre solárne kolektory

Zdroj energie Slnka predstavujú termonukleárne reakcie prebiehajúce v stredových oblastiach Slnka nazývaných aj jadrová fúzia, pri ktorej sa uvoľňuje obrovské množstvo energie, ktoré dokážu zachytávať a efektívne využiť solárne kolektory. Z ľudského pohľadu predstavuje Slnko mohutný a takmer nevyčerpateľný zdroj energie, ktorý nám zadarmo ponúka energiu, ktorá prevyšuje súčasné energetické potreby ľudstva 11 000 krát. V podstate to znamená asi toľko, že za menej ako pol hodiny vyžiari Slnko toľko energie na Zem, koľko spotrebuje ľudstvo za jeden rok.

Najlepšie predpoklady pre využívanie slnečnej energie v strednej Európe sú v letnom období, prednostne napr. pre prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, sušenie poľnohospodárskych produktov, resp. aj chladenie objektov. Solárna energetika sa však nevyhýba i problematike podpory vykurovania objektov a pri dnešnom technologickom progrese a dodržaní určitých podmienok je možné dosiahnuť naozaj zaujímavé výsledky aj v tejto oblasti.

Súčet priameho a rozptýleného žiarenia, dopadajúceho na horizontálny povrch tvorí globálne žiarenie. Najviac je ovplyvňované dobou trvania slnečného svitu a oblačnosťou. Priemerné ročné sumy globálneho žiarenia sú najvyššie v nížinách, 1200 až 1300 kWh/m2, v najvyšších polohách východnej časti Tatier je to 1100 až 1200 kWh/m2, v stredných horských polohách a na krajnom severozápade Slovenska 1050-1100 kWh/m2, čo je ovplyvnené hlavne zväčšenou oblačnosťou. V kotlinách je globálne žiarenie ovplyvňované inverziami a nízkou oblačnosťou, hodnoty sa pohybujú v intervale 1100 až 1200 kWh/m2.

Grafické znázornenie globálneho žiarenia na rôznych povrchoch

Globálne žiarenie na rovine Globálne žiarenie na optimálnom povrchu Globálne žiarenie na terén

line

Solárne kolektory (všeobecne)

Solárne kolektory je možné rozdeliť do dvoch hlavných kategorií, z ktorých každá sa dá ďalej deliť podľa druhu použitých technológii, výkonov a podobne. Sú to solárne termické kolektory pre výrobu tepla a solárne kolektory určené pre výrobu elektrickej energie - fotovoltaické panely. Naša spoločnosť sa výhradne špecializuje iba na solárne termické kolektory.

Solárne termické kolektory (alebo častejšie slnečné kolektory) sú zariadenia schopné absorbovať slnečné žiarenie, premieňať ho na teplo a následne odovzdávať pracovnému médiu napr. vode.

Solárne kolektory sú súčasťou uzavretého solárneho okruhu, ktorý tvoria potrubia s nevyhnutnými armatúrami (napr.obehové čerpadlo, rôzne ventily a pod.) a tepelný výmenník umiestnený v solárnom zásobníku. Systém riadi elektronická regulácia v spolupráci s termickými čidlami. Takýto systém pracuje celoročne plne automaticky, takže dodávky teplej vody sú vždy zabezpečené na požadovanej teplote. V letných mesiacoch solárny systém spravidla zabezpečí 100%-nú potrebu teplej vody, vo zvyšných mesiacoch roka vodu predhrieva, takže iný zdroj tepla vodu už iba dohreje na obvyklú teplotu čím sa v porovnaní s klasickým ohrevom ušetrí veľké množstvo energie. Celoročne je tak možné ušetriť 65 - 75% energie potrebnej na získanie teplej vody pre bežnú domácnosť.

Zjednodušená schéma zapojenia pre solárne kolektory

Schéma zapojenia

Treba si uvedomiť, že táto schéma je veľmi zjednodušená a je určená len pre jednoduchšie pochopenie princípu prenosu tepla. V reálnom svete je často obohatená o rôzne iné prvky systému, ktoré môžu mať rôzne určenie a tým zvyšovať účinnosť systému prípadne umožniť jeho využitie aj pre iné účely ako samotný ohrev úžitkovej vody.

line

Ekonomika

Slnečná energia je najčistejšia forma energie. Už preto by sa do kalkulácií narábajúcich s hodnotením priamej návratnosti solárnych zariadení mal započítavať aj tzv. ekologický faktor. Viete napríklad, že len Vaším novým solárnym systémom by ste dokázali redukovať emisie CO2 priemerne až o 440 kg ročne?

Je nutné zdôrazniť, že vstupom Slovenska do EÚ sa naštartoval proces postupného vyrovnávania sa cien energií bežným európskym cenám. Markantnejšie sa rast cien pravdepodobne prejaví po očakávanej liberalizácii slovenského energetického trhu, hlavne privatizácii Slovenských elektrárni a následnom odstavení dvoch blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, čo sa má udiať už v dohľadnej dobe.

Vo všeobecnosti sa investičné náklady na solárny termický systém zhotovený "na kľúč" pre bežnú domácnosť pohybujú od +/- 3.600,00 € s DPH. Napriek tomu je cena za jednu kWh vyprodukovanú solárnym systémov výrazne nižšia ako dokáže vyprodukovať elektrický alebo plynový bojler pri rovnakom objeme TÚV. Návratnosť celého solárneho zariadenia sa začína už od 5 rokov, aj keď celá ekonomika prevádzky samozrejme závisí od spôsobu aktívneho využívania zariadenia. No nezanedbateľným faktorom je životnosť takéhoto systému, ktorá je min. 30 rokov!
© ANTE Slovakia 2012, www.solarnezostavy.sk , ANTE Slovakia s.r.o., Obchodná 2, 955 01 Topoľčany, info@solarnezostavy.sk, 038 / 532 61 73